Anunţ

Asociaţia Grafologică din România anunţă începerea oficială a primului program naţional de formare de „Grafolog” euroconform, autorizat potrivit reglementărilor legale în vigoare în baza cerinţelor, responsabilităţii profesionale şi a compatibilităţii ocupaţiei de „Grafolog” la nivel european, conform C.O.R.:264308.

Asociaţia Grafologică din România, în calitate de autor, coordonator şi responsabil pentru introducerea în România a ocupaţiei de „Grafolog” este prima şi singura instituţie autorizată pe plan naţional pentru derularea programului de formare profesională, de tip „Perfecţionare”, potrivit Cerinţelor profesionale prevăzute în programa de studiu, conform încadrării în C.O.R. şi în Proiectul de Standard Ocupaţional.

Programul de formare de tip: ”Perfecţionare” este destinat tuturor absolvenţilor cu studii superioare care, după susţinerea examenului final, în posesia Diplomei de absolvire eliberată de Ministerul Educaţiei doresc să profeseze ca „Grafolog” sau în a căror activitate profesională cunoştinţele de grafologie sunt importante.

Condiţii de înscriere: Studii superioare.

Durata programului de formare: 2 ani ( 4 semestre);

Locaţii: Bucureşti, Braşov, Târgu Mureş, Oradea;

Forma de învăţământ: la zi, cu frecvenţă redusă: lunar o singură zi de sâmbătă

Taxa de studiu: 7oo lei/semestru;

Taxă de înscriere: 30 lei

Termen de înscriere: 31 august 2013, prin completarea şi transmiterea unei Cereri la adresa Asociaţiei Grafologice din România: e-mail: info@asociatiagrafologica.ro