Atribuţiile şi responsabilităţile grafologului

Recunoaşterea oficială a profesiei de GRAFOLOG s-a făcut în baza:

1. Descrierii ocupaţiei,
2. Cerinţelor profesionale de mai jos

autor: Gáspár Jolán Andrea

Descrierea ocupaţiei de grafolog, din care să rezulte atribuţii şi res­ponsabilităţi

Grafologul, pe baza utilizării scrisului de mână şi a altor semne grafice (de exemplu desen, mâzgăleală) relevă caracteristicile psihice şi somatice, descoperind totodată interdependenţa între relaţia individului şi situaţia dată, arătând astfel ca probabilă apariţia, existenţa sau derularea unor defecte psihice fără a fi necesară prezenţa personală, respectiv colaborarea individului în desfăşurarea analizei.

Grafologul este specialist ce beneficiază de specializare în sfera relaţiilor umane şi se ocupă de următoarele sarcini:

  • aplicarea principalelor teorii şi metode ale ştiinţei grafologice în scopul analizei istoriei culturii lucrărilor scrise în diverse epoci;
  • prezentarea mecanismului actului de scriere precum şi explicarea condiţiilor biologice şi psihice care joacă un rol important în execuţia scrisului de mână;
  • evaluarea pe baza documentaţiilor tehnice de măsurare a particularităţilor indivi­duale ale scrisului de mână;
  • aplicarea de trăsături caracteriale, stări fizice, psihice, biologice corespunzător particu­la­rităţilor individuale rezultate din analiza scriptului;
  • analiza scriptului persoanelor aparţinând diverselor vârste prin relevarea stărilor psihice şi fizice speciale (de exemplu oboseală, epuizare, forţare, iresponsabilitate izvorâtă din motive psihice sau mentale ori ca urmare a consumului diverselor droguri);
  • utilizarea corectă a bazei umanistice a grafologiei, oferirea de răspunsuri la întrebările de bază ale diverselor ramuri ale ştiinţei psihologice;
  • utilizarea normelor de drept referitoare la protecţia datelor şi drepturilor legate de individ.