Servicii oferite de Asociaţia Grafologică din România

1. Întocmeşte portrete grafologice scurte şi complexe prin prisma:

 • raportului scriptorului faţă de sine;
 • viaţa sentimentală – voinţa;
 • energiile scriptorului;
 • intelectului, modului de gândire;
 • relaţiilor sociale

Aceasta constituie pachetul de bază.

Se poate solicita analiza complexă şi prin prisma:

 • modului de muncă;
 • motivaţiile scriptorului;
 • starea de sănătate;
 • relaţiile de parteneriat (dacă se solicită personal de către scriptor).

Acesta reprezintă portretul grafologic complex.

2. Dezvoltarea grafomotorică pentru dez­voltarea aptitudinii de desen şi de scriere respectiv pentru coordonarea mioşcărilor fine la următoarele categorii:

a. Pentru copii: dezvoltarea capacităţii de desen, pregătirea mişcării grafice, pregătire pentru începerea anului şcolar, prevenirea tulburărilor de învăţare, educarea creativităţii.

b. Pentru maturi: formarea unei scrieri „mai frumoase“, restructurarea semnăturii, proiectarea carierei, consiliere în orientarea şi modificarea profesiei, analiza compatibilităţii relaţiilor de parteneriat.

c. Pentru vârstnici: armonizarea mişcărilor rigide, re-formarea gestului grafic post comoţie cerebrală.

3. Formare grafologică tuturor celor interesaţi, cu durata de formare de 3 ani, conform Metodologiei de descriere a ocupaţiei de grafolog şi a Cerinţelor profesionale ale grafologului.

4. Selecţie şi evaluare de personal

Pentru firme, organizaţii, pentru că se întâmplă destul de des, ca omul potrivit să nu primească sarcina de serviciu potrivită, rămânând astfel submotivat ori îndeplinind cu mult sub aşteptări. Acest fapt conduce la pierderi pe multiple planuri. Grafologia vine în ajutorul angajatorului (organizaţiei) ca o mână rapidă de depistare în alegrea forţei de muncă sau team-building, proiectarea carierei, dezvoltarea forţei de muncă etc.

Se recomandă în special la alegerea personalului de conducere cu ocazia analizei compatibilităţii şi a capa­cităţii pentru selecţia persoanelor credibile în scopul prevenirii neplăcerilor ulterioare şi decepţiilor.

5. Prestări de servicii

În ce priveşte sectorul prestaţiilor de servicii scopul nostru este de a obţine rolul de „utilitate publică a grafologiei“ în sensul ca analiza scrisului să fie acceptată, să fie o metodă zilnică în managementul intre­prinderilor. Tocmai din acest considerent, pe lângă utilizarea ei în sfera umană vă prezentăm şi alte sfere de utilizare.

Dezvoltăm metodele de analiză ale scrisului, căutăm acele posibilităţi cu care se poate uşura procesul analizei.

Cercetările noastre se extind atât în planul direcţiei psihologice, cât şi pe cel al in­for­maticii.

Grafologia în sprijinul concedierii umanistice

Grafologia sprijină diversele ramuri ale politicii umaniste. Pe lângă rolul în selecţie de personal, grafologul conlucrează cu cei care ajută la outplacement (acei indivizi care-şi pierd locul de muncă beneficiază de o consultaţie în carieră).

Analiza grafologică relevă orientarea profesională prin studiul:

 1. capacităţii mentale;
 2. sociabilitate;
 3. grad de energizare, caracteristicile modului de muncă;
 4. viaţa sentimentală;
 5. relaţia faţă de sine.

Se face concluzia studiului grafologic pe baza trăsăturilor caracteriale relevate în situaţia vieţii date (concediere), următoarele alternative pot fi luate în calcul pentru persoana în cauză:

 • domeniul de interes fiind cel …
 • personalitatea fiind … (deschisă, închisă)
 • având în vedere vârsta …
 • şi capacitatea de însărcinare, înzestrare.

Propunere: ce domenii?

În plus se poate solicita analiza:

 • agresivităţii
 • activităţii
 • acomodării
 • aptitudinii de comunicare
 • capacităţii de economisire
 • conştiinţei
 • simţului diplomatic
 • capacităţii de decizie
 • empatiei
 • sensibilităţii
 • fanteziei
 • modului de gândire
 • simţului de răspundere
 • gradului de civilizaţie
 • inhibiţiei
 • simţului practic
 • respectarea tradiţiilor
 • devotamentului
 • simţ al umorului
 • exigenţei
 • gradului de echilibru
 • consecvenţei
 • capacităţii de rezistenţă
 • capacităţii de concentrare
 • capacităţii de convingere
 • rezistenţa la monotonie
 • grad de activitate
 • grad de deschidere
 • calm
 • obiectivitate
 • autodisciplină, autocontrol
 • sinceritate, precizie, simţ al realităţii, pedanterie, dragoste
 • sociabilitate
 • spirit economicos
 • creativitate
 • precauţie
 • confidenţiabilitate
 • respectul legii
 • simţ de afacere
 • capacitate de rezistenţă la situaţii conflictuale
 • spirit de intreprindere.