Statutul Asociaţiei Grafologice din România

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, STATUTUL JURIDIC, SEDIUL, DURATA

Art. 1. – Denumirea asociaţiei este: „ASOCIAŢIA GRAFOLOGICĂ DIN ROMÂNIA“, denumită în continuare „ASOCIAŢIA“.

Art. 2. – ASOCIAŢIA este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 3. – Sediul ASOCIAŢIEI este în Târgu Mureş, B-dul Mareşal Ion Antonescu nr. 21, ap. 2, judeţul Mureş.
Schimbarea sediului se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, prin decizia Consiliului Director al Asociaţiei.
ASOCIAŢIA poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi din ţară, în condiţiile prevăzute în art. 26 din prezentul statut.

Art. 4. – Durata de funcţionare a ASOCIA­ŢIEI este nedeterminată.