Statutul Asociaţiei Grafologice din România

CAPITOLUL III.

COMISIA ŞTIINŢIFICĂ

Art. 10. – În cadrul ASOCIAŢIEI va funcţiona o comisie ştiinţifică având ca atribuţii iniţierea şi coordonarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul grafologiei.