Statutul Asociaţiei Grafologice din România

CAPITOLUL IV.

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 11. – ASOCIAŢIA se compune din membri activi şi membri de onoare.

Art. 12. – Poate deveni membru al ASOCIA­ŢIEI GRAFOLOGICE DIN ROMÂNIA orice persoană care desfăşoară activităţi ştiinţifice şi practice în domeniul grafologiei ori care se preocupă de asemenea probleme, recunoaşte şi se conformează statutului ASOCIAŢIEI şi Codulului Eticii Europene a Grafologilor.

Art. 13. – Membrii activi ai ASOCIAŢIEI au următoarele drepturi:

a) să aleaga şi să fie aleşi în structurile de conducere ale ASOCIAŢIEI;
b) să-şi exprime liber părerile în problemele privind activitatea ASOCIAŢIEI;
c) să fie desemnaţi, ca reprezentanţi ai ASOCIAŢIEI la acţiuni interne şi internaţionale;
d) să beneficieze de baza materială a ASOCIAŢIEI (săli de documentare, bibliotecă, literatură de specialitate, culegeri bibliografice etc).

Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele obligaţii:

a) să recunoască şi să respecte Statutul SOCIETĂŢII;
b) să participe la activităţile organizate şi să contribuie la sporirea patrimoniului ASO­CIAŢIEI;
c) să nu întreprindă acţiuni contrare scopului ASOCIAŢIEI.

Art. 15. – Calitatea de membru al ASOCIA­ŢIEI se poate pierde:

a) la cerere, prin exprimarea dorinţei de a se retrage;
b) prin excludere, când cel în cauză aduce grave prejudicii materiale sau morale ASO­CIAŢIEI.