Statutul Asociaţiei Grafologice din România

CAPITOLUL VI.

TREZORIERUL

Art. 22. – Trezorierul asigură executarea şi supravegherea operaţiilor financiar-bancare ale ASOCIAŢIEI şi întocmeşte bilanţul contabil potrivit dispoziţiilor legale. Trezorierul răspunde în faţa Consiliului Director de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. Mandatul trezorierului are o durată de 4 ani.