Statutul Asociaţiei Grafologice din România

CAPITOLUL VIII.

FILIALELE ASOCIAŢIEI

Art. 26. – Se pot înfiinţa filiale ale ASOCIA­ŢIEI prin hotărâre a Adunării Generale. Filialele au organe de conducere proprii şi patrimoniu distinct de al asociaţiei.